Podnikové vzdělávání

Název: Podnikové vzdělávání - Pekařství Křižák

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013960

Projekt podporuje podnikového vzdělávání zaměstnanců ve firmě Pekařství Křižák. Cílem vzdělávání zaměstnanců bude zvýšení jejich odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí. Dnešní doba od všech vyžaduje velkou flexibilitu. Proto je vzdělávání nezbytností. Díky podnikovému vzdělávání si zaměstnanci aktualizují své odborné znalosti, osvojí si nové dovednosti a upevní si stávající kompetence.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie.
opz